Om oss

1938 flyttades företaget till Ö.Köpmangatan 30 och fick där tillgång till större lokaler. Sortimentet började också att öka och mer personal anställdes. 1948 övertog svärsonen Gösta Gustavsson rörelsen och företaget bytte namn till ”Karl Niklasson Eftr.Glasmästeri”.
Efter bara två år (1950) blev lokalerna för trånga och en ny flytt var tvungen.

Gösta Gustavsson köpte och renoverade fastigheten Drottninggatan 40. Där skedde den största utvecklingen av företaget, som nu satsade på all glasmästeriverksamhet, såsom rep-nyglasning, bilrutor inramningar, fogning och försäljning av speglar. 1958 ombildades firman till aktiebolag, och så småningom kom flera ägare in i bilden

På grund av företagets storlek och svårigheter att hantera nya tunga glasemballage, beslutades 1967 att företagsanpassa ett nybygge på det nya industriområdet Gullbernavägen. Det blev den andra byggnaden på ett ödsligt fält. Många trodde nog inte på läget, men i dag ligger det mitt i centrum. Företaget har följt med tiden och satsar hårt på att hålla sig ajour med utvecklingen. Numera har man även en metallavdelning för tillverkning av uterum och balkonginglasningar, och anses vara ett av södra Sveriges största bilrute-Glasmästeri. Även det gamla hantverksyrket, med många olika glasproblem, finns kvar.

Niklassons Glas