Tjänster

Det finns många olika sätt att använda glas och plast i hushållet. Glasmästaren behärskar dem alla.

Bilglas i Karlskrona och Blekinge

Glasrutorna i moderna bilar är en väsentlig del av säkerheten och måste följdaktligen hanteras som en säkerhetsdetalj. Det är därför av största vikt att biltillverkarens rekommendationer följs vid byte av bilglas. Vi är ett auktoriserat bilglasmästeri, vilket borgar för att vår personal är erfaren, besitter hög kompetens, och genomgår specialutbildningar. Produktkvaliteten är den bästa samt arbetet utförs fackmässigt med garanti. Vi lagar stenskott på din bil medans du väntar! Byter bilglas gör vi på en dag, lämna in bilen till oss på morgonen så kan du hämta den samma eftermiddag igen.

Din glasmästare i Karlskrona, Blekinge

Fönster, dörrar & fasader

Den moderna glasmästaren av idag gör mer än tätar, kittar och byter ut trasiga fönster. Det finns många olika sätt att använda glas och plast i hushållet. Glasmästaren behärskar dem alla.När det gäller glas har utvecklingen verkligen inte stått stilla. Nya material och tillverkningsmetoder har gjort att man nu kan lösa många svåra problem. Fönstren är den yta på fasaden som är minst isolerad, men det finns metoder för att klara detta.

Du som har dubbelkopplade fönster, kan utan att byta dina bågar (som många gånger är av bra kvalitet) änka dina uppvärmningskostnader genom att byta ut ett glas till energisparglas, eller en tilläggsbåge. Eller varför inte slopa fönsterbågen och bygga om karmen till fast isolerglas? Då eliminerar man risken för kallras och får en behagligare och tystare inomhusmiljö. Säkerhetsglas har många användningsområden, både i offentlig som privat miljö. Tänk på barnen exempelvis vid glasade innerdörrar. Glasmästaren

kan bestämmelser och normer vid användandet av glas, och har

många tips och idéer.

Din glasmästare i Karlskrona, Blekinge

Glasräcke – veranda, trapp

System som går att kombinera i olika utföranden efter tycke och smak. I ett glasräcke används som standard 8 mm lamellglas vilket uppfyller kraven på säkerhet. Kan användas till exempelvis altaner, balkonger, terasser eller räcken till trappor.

Din glasmästare i Karlskrona, Blekinge

Altan och balkong

Uterum, inne men ändå ute. Våra kunder upptäcker att uterummet är det bästa sättet att säkert förlänga sommaren. Vi tillverkar måttanpassade uterum och inglasningar.

Uterummet blir ofta ett av husets mest använda rum. Här finns ljuset och rymden som vi så väl uppskattar. Ett rum som inbjuder både till umgänge och avkoppling.

Inredningsglas Karlskrona, Blekinge

Inredning, bad, kök

Det finns flera skäl att använda glas som väggbeklädnad. Det är tåligt mot vatten och lätt att hålla rent. Väggar med glas kan användas som fondväggar, accenter eller dekorationer i rummet.

SGG PLANILAQUE är glas för väggbeklädnad och är lämpligt för bad, relax och kök men är även vanligt i butiker och showroom som dekorativt element. Färger får ett speciellt djup tillsammans med glasets egenskaper och detta ger ofta rummet en stark karaktär.

Badrum & Duschlösningar

Badrum kan byggas på många olika sätt och alla har sin egna smak. Vi finns med som ett alternativ och jobbar fram allt ifrån skiljeväggar, glasdörrar och övriga glasdetaljer. Välkomna att kontakta oss för att bolla idéer eller en offert.  Vi erbjuder alla typer av duschlösningar i Karlskrona.

Säkerhet, brandskydd, solskydd

Brandskydd

Våra brandskyddsglas finns i klasser från E30 till EI 120 och uppfyller högsta personsäkerhetsklass, 1(C)1 eller 1(B)1 beroende på val av glas. Gelen i brandskyddsglaset är UV-beständig, har en god ljudreducerande förmåga och en hög ljustransmission. Gelen i brandskyddsglaset klarar från -15 till +45°C utan att ändra karaktär. Glaset kan alltså användas även i soliga lägen.

Solskydd

Med dagens välisolerade byggnader kan det vara svårt att hålla innetemperaturen på en komfortabel nivå när fasaden är solbelyst. Speciellt i kontor med en mängd värmekällor förutom människor och belysning. Lösningen är ofta luftkonditionering, en metod som är mycket energikrävande och svår att styra till allas belåtenhet.

Hälften av solvärmen finns i det synliga ljuset och Saint-Gobain har därför utvecklat solskyddsglas som är mycket selektiva när det gäller att bromsa olika våglängder. De uppfyller dessutom nordiska krav på neutralt intryck, liten spegling och bra U-värde.

Säkerhet

Personsäkerhet – trygg inomhusmiljö
För att undvika personskador används säkerhetsglas i mellanväggar, dörrar och lågt sittande fönster. SGG SECURIT, är termiskt härdat glas som är starkt men granulerar. SGG STADIP är ett laminerat glas, som inte är lika starkt men sitter kvar i ramen utan att bilda farliga skärvor.

När personsäkra glas ska användas framgår av Lagar och föreskrifter. Sammanfattningsvis gäller att glas som man kan springa på eller falla mot skall hålla eller, om de går sönder, inte orsaka skador.

De nya reglerna från EU
Tidigare hette de olika klasserna för personsäkerhet F1, F2 och F3 där F3 innebar de högsta kraven. I dag heter högsta klassen 1 och lägsta 3, något som kan sprida viss förvirring. Ett termiskt härdat glas från Saint-Gobain klassas som 1(C)1 och ett laminerat glas som 1(B)1.

Beteckningen C står för att glaset granulerar vid brott och B för att glaset visserligen brister men att skärvorna hålls samman av folien. C och B står alltså för säkert brott, om än på olika sätt.

Personsäkra designglas

Det finns även krav på att personsäkra glas ska ha någon form av markering som gör att man ser glaset och inte går rakt in i det. Detta kan man lösa med mönstrade glas eller glas med tryck.

Referensobjekt